OGÓLNOPOLSKI PROJEKT STYPENDIALNY

Grupa 15 uczniów z klasy II a

uczestniczyła w Ogólnopolskim Projekcie

Stypendiada Wczesnoszkolna dla klas drugich”.

Uczniowie rywalizowali w czterech konkursach:

czytelniczym, ortograficznym, matematycznym, plastycznym.

Wśród  nagrodzonych

znaleźli się uczniowie z naszej szkoły.

 miejsce w konkursie plastycznym:

Adrianna Kacperska

 

Wyróżnienie w konkursie plastycznym:

Amelia Lorenc

Krystian Czarnecki

Wyróżnienie w konkursie ortograficznym:

Karolina Kowalczyk

 

Dyrektor Szkoły- Pani Joanna Łyś złożyła wszystkim uczestnikom konkursów gratulacje i życzyła dalszych sukcesów w nauce.

Wręczyła uczniom medale i dyplomy przygotowane przez organizatora-

Firmę Edukacyjną „Orzeł”.

Gmina Gomunice rozpoczęła realizację projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.

WIĘCEJ WIEM, WIĘCEJ POTRAFIĘ”

 

 

w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie szans w zakresie równego dostępu do dobrej jakości nauki i zwiększenie poziomu ograniczenia przedwczesnego kończenia edukacji 210 uczniów (107K/103M) w Szkole Podstawowej w Gomunicach oraz Szkole Podstawowej Chrzanowicach do 31.07.2020r.

Cel zostanie osiągnięty dzięki realizacji zadań:

 1. Wsparcie szkół w Gminie Gomunice w zakresie przygotowania uczniów do kontynuacji nauki

(zakup pomocy dydaktycznych oraz realizacja zajęć wyrównawczych: z języka angielskiego i niemieckiego, realizacja zajęć rozwijających: Angielski is Easy, Klub przedsiębiorczości, English is fun, Niemiecki jest super, Klub młodego przedsiębiorcy, a także realizacja szkoleń i studiów podyplomowych dla nauczycieli Szkół);

 1. Tworzenie w szkołach w Gminie Gomunice warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu

(wyposażenie pracowni przyrodniczych oraz realizacja zajęć wyrównawczych: z matematyki, fizyki, chemii, biologii, realizacja zajęć rozwijających: I Ty zostaniesz Pitagorasem, Laboratorium biologiczno-przyrodnicze, Zajęcia astronomiczno-fizyczne, Matematyka na 6 !, Warsztaty astronomiczno-fizyczne, Młody wynalazca - laboratorium chemiczne, Eksperymentujemy z przyrodą, a także realizacja terenowych zajęć edukacyjnych w Centrum Nauki Kopernik dla uczniów i szkoleń dla nauczycieli Szkół);

 1. Wsparcie szkół w Gminie Gomunice w zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych

(wyposażenie pracowni w pomoce i narzędzia TIK, realizacja zajęć rozwijających: Grafika komputerowa, Projektowanie i wydruk w 3D, Z komputerem za pan brat, Zajęcia rozwijające z grafiki komputerowej i projektowania stron www, Instytut wyobraźni- zajęcia z projekt. I wydruku w 3D, a także realizacja szkoleń i studiów podyplomowych dla nauczycieli Szkół);

 1. Wsparcie szkół w Gminie Gomunice w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

(wyposażenie pracowni dydaktycznych, zajęcia grupowe i indywidualne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (m.in. logopedia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne), a także realizacja studiów podyplomowych dla nauczycieli Szkół).

Projekt skierowany jest do 210 uczniów szkół podstawowych oraz 46 nauczycieli Szkół. Przedmiotem projektu była realizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, realizacja kursów, szkoleń i studiów podyplomowych dla nauczycieli mających wpływ na podniesienie poziomu wiedzy uczniów ww. szkół i doposażenie 2 placówek.

Dzięki realizacji projektu osiągnięte zostaną rezultaty takie jak:

 • poszerzenie oferty edukacyjnej szkół

 • poprawa wyników szkół (sprawdziany)

 • zwiększenie szans uczniów na rynku pracy

 • indywidualizacja podejścia do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 • podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli prowadzących dzięki ukończonym studiom i kursom

 • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich

 • wzrost jakości zaplecza dydaktycznego szkół (wyposażenie, w tym w narzędzia TIK).

Całkowita wartość projektu: 915 180,63 zł.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 849 465,63 zł.

Uwaga Rodzice!

 

W podanym poniżej linku znajdziecie Państwo dokumenty pn. „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”, który został przygotowany dla dyrektorów szkół/ placówek, nauczycieli i rodziców. Stanowi kompendium wiedzy oraz zbiór rekomendacji dotyczących działań profilaktycznych związanych z ryzykiem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w szkole lub placówce wraz ze wskazaniem obowiązujących przepisów i odpowiedzialności.

LINK

W najbliższym czasie otrzymacie Państwo dodatkowe informacje dotyczące procedur bezpieczeństwa, obowiązujących na terenie naszej placówki oraz wykaz osób i instytucji, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno- pedagogicznej i wychowawczej.

5 kwietnia uczniowie klas I – III oraz najstarsze grupy przedszkolaków uczestniczyły w wyjątkowej lekcji przyrody, którą poprowadził znany naszej społeczności gomunickiej pszczelarz p. Ryszard Zawisza.

Na spotkaniu dowiedzieliśmy się jak żyją pszczoły, jakie są rodzaje miodów, a także o niebezpieczeństwach wynikających z „kontaktów” z pszczołami, osami, czy szerszeniami. Poznaliśmy akcesoria pszczelarskie, a nawet przymierzaliśmy strój, w którym pszczelarze wykonują prace związane z tymi owadami. Na koniec spotkania pan Ryszard udzielał odpowiedzi na pytania, których ilość świadczyła o ogromnym zainteresowaniu uczniów tą tematyką.

Każdy uczestnik spotkania otrzymał pamiątkę – woskową świeczkę, która zachwycała różnorodnością kształtów.

Spotkanie zorganizowała p. Krystyna Tazbir.

29 marca w hali sportowej w Gomunicach odbyła się debata społeczna, której głównym celem było promowanie walki z uzależnieniami. W realizację przedsięwzięcia włączyła się również Komenda Powiatowa Policji w Radomsku i starostwo. Treści przekazywane przez policjantów oraz specjalistów zajmujących się terapią uzależnień przeplatane były występami zespołu ROAN.

Podczas spotkania zostały omówione również założenia programu "Dzielnicowy bliżej nas" oraz "Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa". Ponadto policjanci zachęcali zgromadzonych do wstąpienia w szeregi policji.