Informacja dla Rodziców grup „0” dotycząca opieki zdrowotnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Gomunicach

 

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, uprzejmie informujemy, że w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Gomunicach świadczona jest na rzecz uczniów opieka zdrowotna w ramach pracy stomatologa i pielęgniarki szkolnej, którzy realizują zadania zgodnie z kompetencjami zawodowymi, a zadania wynikają z ustawy.

Na mocy porozumienia zawartego z Gminą Gomunice podmiotem wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży jest Gabinet Dentystyczny Arkadiusz Paluch, Agnieszka Paluch  (tel. kontaktowy 44 684 28 37).

W obecnej sytuacji epidemicznej w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa pacjenta oraz personelu w  gabinecie stomatologicznym stosowane są zwiększone środki ochrony osobistej personelu (kombinezony, fartuchy jednorazowe, maski, przyłbice, podwójne rękawice). Powietrze  dezynfekowane jest lampą bakteriobójczą oraz tubulizerem  - urządzeniem, które zabija bakterie, wirusy i grzyby. Po przyjęciu pacjenta sprzęt stomatologiczny czyli unit, fotel, blaty mebli podlega dezynfekcji płynami dezynfekcyjnymi.  Pacjent wprowadzany jest przez asystentkę, ma mierzoną temperaturę oraz dezynfekowane ręce.  W trosce o bezpieczne przeprowadzenie badania i lakierowania zębów gabinet stomatologiczny zakupił dla każdego dziecka rękawiczki, maseczkę oraz sterylne lusterko stomatologiczne.  

Opieka zdrowotna nad uczniami jest realizowana w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Gomunicach i obejmuje profilaktyczną opiekę zdrowotną oraz promocję zdrowia. Sprawuje ją pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania (zwana dalej  szkolną) z Gminnego Ośrodka Zdrowia                            w Gomunicach w wymiarze 16 godzin tygodniowo.

 

Opieką objęci są wszyscy uczniowie Szkoły oraz dzieci z grup „0”

 

Rodzicom uczniów przysługuje prawo do wyrażenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 7 ust.2. ww.  ustawy, złożonego w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę (załącznik  nr 1).
Informujemy także, że zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy Rodziców dzieci przewlekle chorych, których życzeniem jest jakakolwiek forma opieki, prosimy o złożenie pisemnych zgód   (załącznik nr 2).

 

Rodzic/ prawny opiekun wyrażający sprzeciw wobec objęcia dziecka wybraną formą opieki profilaktycznej składa osobiście do sekretariatu szkoły lub w formie skanu na adres mailowy szkoły Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  (z dopiskiem w tytule  - sprzeciw,  imię i nazwisko dziecka) wypełniony załącznik nr 1 w nieprzekraczalnym terminie do 10.09.2020r. – czwartek.

Rodzic/prawny opiekun dziecka przewlekle chorego, którego życzeniem jest jakakolwiek forma opieki składa osobiście u wychowawcy grupy lub w formie skanu na adres mailowy szkoły Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  wypełniony załącznik nr 2 w nieprzekraczalnym terminie do 10.09.2020r. – czwartek.

Brak  sprzeciwu rodzica/ prawnego opiekuna wobec objęcia dziecka opieką zdrowotną w ramach pracy stomatologa i pielęgniarki szkolnej jest jednoznaczne ze zgodą rodzica /prawnego opiekuna na objecie dziecka opieką zdrowotną.

W przypadku braku sprzeciwu wobec objęcia dziecka opieką zdrowotną rodzice /prawni opiekunowie wypełniają załącznik nr 3 wraz z klauzulą informacyjną - Zgoda rodzica/opiekuna i składają do wychowawcy grupy w nieprzekraczalnym terminie do 10.09.2020r. – czwartek.

Załączniki nr 1, 2 i 3 można pobrać ze strony szkoły www.gomunice.szkola.pl lub osobiście u wychowawcy grupy.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. 2019r. , poz. 1078)