SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

PRZEWODNICZĄCA - p. Ewelina Wójcik

ZASTĘPCA – p. Monika Kościow - Robaszek

SEKRETARZ - p. Izabela Wąsowicz

CZŁONEK - p. Magdalena Sowińska

CZŁONEK – p. Beata Jarmoń

CZŁONEK - p. Monika Mierzyńska

 

 

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

PRZEWODNICZĄCA – p. Anna Kozak

CZŁONEK – p. Anita Radziszewska

CZŁONEK – p. Angelika Kowalczyk