SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

PRZEWODNICZĄCA - p. Ewelina Wójcik

ZASTĘPCA – p. Monika Kościow - Robaszek

SEKRETARZ - p. Izabela Wąsowicz

CZŁONEK – p. Beata Jarmoń

CZŁONEK - p. Monika Mierzyńska

CZŁONEK - p. Anna Kozak 

 

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

PRZEWODNICZĄCA – p. Dorota Włodarek

CZŁONEK – p. Sylwia Minias

CZŁONEK – p. Milena Odrzywolska