Plan pracy świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2023/24

  Poniedziałek  Wtorek  Środa  Czwartek  Piątek 
11:30 - 12:30 

P. Gurazda

- P. Gurazda -  P. Gurazda
12:30 - 13:30 

 P. Gurazda

D. Dyja

 P. Gurazda

A. Frankowski

P. Gurazda

E. Lesiak

P. Gurazda

D. Dyja

 P. Gurazda
13:30 - 14:30   P.Gurazda P. Gurazda   P. Gurazda P. Gurazda  P. Gurazda 
14:30 - 15:30  biblioteka pedagog  biblioteka biblioteka pedagog