Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Gomunicach informuje, że Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022 / 2023 dla uczniów klas I - VIII rozpocznie się 1 września 2022r. o godzinie 8.00 w Hali sportowej.

Następnie uczniowie udają się z wychowawcami do sal lekcyjnych -  wykaz sal poniżej.

Klasa Ia p. Danuta Kopacka sala 24

Klasa IIa p. Justyna Saternus sala 9

Klasa IIb p. Agnieszka Mach sala 23

Klasa IIIa p. Grażyna Sewerynek sala 25

Klasa IIIb  p. Ilona Bińczyk sala 22

Klasa IVa p. Aneta Kowalczyk sala 11

Klasa IVb p. Martyna Góralczyk sala 10

Klasa Va p. Paulina Gurazda sala 16

Klasa Vb p. Ewa Lesiak sala 18

Klasa VIa p. Żaneta Kowalska – Dyja sala 8

Klasa VIb p. Aleksandra Tazbir sala 19

Klasa VIIa p. Andrzej Antoniak sala 17

Klasa VIIIa p. p. Eliza Deresińska – Chwast sala 12

Klasa VIIIb p. Aurelia Wurszt sala 20

Klasa VIIIc p. Edyta Kamińska sala 21

Msza święta dla uczniów odbędzie się dzień wcześniej, tj. 31.08.2022r. o godzinie 18.00

PRZYWOZY UCZNIÓW:

Autobus 1:

I kurs :

7.15 – 7.40 Gomunice – Piaszczyce – Fryszerka – Kletnia (ul. Częstochowska ) - Hucisko – Gomunice szkoła  ( opiekun p. E.Lech )

Kurs II:

7.40 – 7.50 Gomunice szkoła - Słostowice – Gomunice ( opiekun p. E.Lech )

 

Autobus 2

7.15 – 7.50 Gomunice szkoła – Kletnia ( ul. Wschodnia ) – Wąglin – Kocierzowy – Kletnia ( ul. Przedborska )  – Gomunice szkoła.   (Opiekun p. G.Bezulska )

 

ODWOZY UCZNIÓW :

 

Autobus 1

Około 10.00   Gomunice szkoła – Słostowice – Hucisko – Kletnia ( ul. Częstochowska ) – Fryszerka – Piaszczyce – Gomunice ( opiekun p. E.Lech )

Autobus 2:

Około 10.00 Gomunice szkołą – Kletnia ( ul. Przedborska ) – Kocierzowy – Wąglin – Kletnia ( ul. Wschodnia )  - Gomunice szkoła  ( opiekun p. G.Bezulska )

2022 06 10 12 11 IMG 4847Uczniowie klas l-lll i dzieci z przedszkola przez cały rok szkolny 2021/2022 uczęszczały w dodatkowych zajęciach tanecznych szkoły tańca "Etiuda" z Radomska pod kierunkiem instruktora - Pani Kasi. Prezentujemy zdjęcia i filmy nagrane podczas uroczystego zakończenia zajęć.

12   Słowami  wspomnianej piosenki wakacyjnej, 45 uczniów klas trzecich zakończyło  pierwszy etap edukacyjny szkoły podstawowej.  Na uroczystość, która odbyła się 23. czerwca 2022r.  przybyli : dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Gomunicach p. Urszula Andrulewicz, wicedyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gomunicach  p. Michał Alama, nauczyciele, koleżanki i koledzy z klas pierwszych i drugich, rodzice. W krótkim programie słowno- muzycznym nie zabrakło wspomnień z minionych lat,  odnoszących się zarówno do uroczystości szkolnych, jak i klasowych.

    Trzecioklasiści odebrali nagrody książkowe i dyplomy za sukcesy w konkursach przedmiotowych: „Najlepszy matematyk klas trzecich” oraz „Mistrz ortografii klas trzecich”, które zostały wręczone przez dyrekcję szkoły oraz wychowawczynie  p. Danutę Kopacką i p. Grażynę Sewerynek. W dalszej kolejności  nastąpiło podsumowanie roku szkolnego przez opiekunów Małego Samorządu Szkolnego. Wręczająca nagrody książkowe  p. Agnieszka Mach, życzyła trzecioklasistom aktywnej i owocnej pracy w samorządzie szkoły, już po wakacjach, w klasie czwartej.

   Podczas uroczystości zostały także wręczone nagrody książkowe i dyplomy pierwszoklasistom,  za osiągnięte sukcesy w przedmiotowym konkursie  „Czytam ze zrozumieniem”. Spotkanie zakończyło się wzruszającą, znaną  od wielu pokoleń pieśnią „Ostatni splećmy krąg”, którą  zaśpiewali zaproszeni goście, uczniowie i nauczyciele.

   Następnie już na wesoło, trzecioklasiści wraz z wychowawcami, zakończyli rok szkolny na zorganizowanych przez rodziców ogniskach, z konkursami, zawodami sportowymi i poczęstunkiem, z radością oczekując upragnionych wakacji.  Do zobaczenia za dwa miesiące!

 

DSC 0220Piątkową uroczystość zakończenia roku szkolnego 2021/2022 rozpoczęła przewodnicząca szkoły Nikola Frach. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły, odśpiewaniu hymnu i złożeniu meldunku o gotowości do rozpoczęcia uroczystości, głos zabrała Dyrektor Zespołu p. Urszula Andrulewicz, która powitała gości: Wójta Gminy p. Pawła Olejniczaka, Sekretarz Gminy p. Anetę Szczepocką, Proboszcza Parafii Gomunice ks. Andrzeja Molendę, Przewodniczącą Rady Rodziców p. Bożenę Daros, przedstawicieli emerytowanych nauczycieli i pracowników – byłą dyrektor szkoły p. Irenę Gębicz, p. Danutę Dąbrowską, p. Lucynę Szalińską, p. Jolantę Pokusińską, kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej p. Elżbietę Sukiennik, kierownika GOSiR Grzegorza Kłosowskiego, przedstawiciela Koła Emerytów p. Henrykę Witalewską, kierownika CUW Annę Łuczak, radnych Gminy Gomunice: p. Bożenę Daros, p. Edytę Szadkowską- Sikorską, p. Agatę Tazbir, p. Dariusza Dyję, rodziców, nauczycieli i pracowników oraz wszystkich uczniów.

Następnie nastąpiło ślubowanie uczniów klas VIII oraz  przekazanie Sztandar Szkoły młodszym koleżankom i kolegom.

Ponownie głos zabrała Dyrektor Zespołu, która podziękowała wszystkim obecnym za długoletnią współpracę wynikającą z pełnienia przez nią funkcji dyrektora i wicedyrektora szkoły.

Słowa podziękowania za pracę w zawodzie nauczycielskim oraz pracę w szkole Dyrektor Zespołu  złożyła nauczycielom i pracownikom, którzy odeszli na emeryturę.

Dyrektor Zespołu pogratulowała wszystkim uczniom osiągniętych w tym roku szkolnym wyników nauczania. Szczególne słowa skierowała do uczniów klas VIII życząc im wielu sukcesów w nowych szkołach.

Następnie Wychowawcy klas wręczyli uczniom, którzy osiągnęli średnią ocen 4,75 i wyższą oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, świadectwa z wyróżnieniem. Wychowawcy klas wraz z przewodniczącą Rady Rodziców obdarowali uczniów klas VIII nagrodami książkowymi za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, a opiekunowie Samorządu Uczniowskiego podziękowali uczniom najstarszych klas za pracę na rzecz szkoły. Przedstawiciele organu prowadzącego szkołę wręczyli uczniom wszystkich klas listy gratulacyjne za uzyskanie wysokich wyników nauczania (średnia ocen powyżej 5,3) oraz za osiągnięcia sportowe. Tytuł Absolwenta Roku wraz z nagrodą pieniężną ufundowaną przez Przewodniczącą Rady Rodziców p. Bożenę Daros,  otrzymała Zuzanna Głowacka z klasy VIII a.

W dalszej części uroczystości Wójt Gminy p. Paweł Olejniczak, Pracownicy Szkoły, Radni Gminy Gomunice, Przedstawiciele Rodziców, Ksiądz Proboszcz oraz Uczniowie Szkoły i Wychowankowie Przedszkola podziękowali Dyrektor Zespołu p. Urszuli Andrulewicz za długoletnią pracę na stanowisku dyrektora szkół: 19 lat w miejscowym gimnazjum, 3 lata jako wicedyrektor oraz ostatni rok szkolny jako dyrektor Zespołu.

W ostatniej części uroczystości uczniowie klas VIII pożegnali zebranych pięknym tańcem, kwiatami i piosenką.

Bezpiecznego, spokojnego i udanego wakacyjnego wypoczynku.

Zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2022/202323 do pobrania - kliknij tutaj