Dyrektor Zespołu Szkolno  - Przedszkolnego w Gomunicach informuje, iż od dnia 28 marca 2022r.  - poniedziałek następuje zmiana w godzinach przywozu uczniów z miejscowości Słostowice.  Godziny przywozu uczniów z innych miejscowości oraz godziny odwozu uczniów pozostają bez zmian