UPUBLICZNIANIE WIZERUNKU UCZNIA

W celu promocji działań związanych z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły Podstawowej w Gomunicach wizerunek uczniów, utrwalony podczas konkursów, turniejów sportowych i innych uroczystości szkolnych może zostać wykorzystany do:

  • umieszczenia w galerii zdjęć na stronie internetowej Szkoły
  • umieszczenia w treści zawartości strony internetowej Szkoły
  • umieszczenia na fanpage’u Szkoły w mediach społecznościowych

Publikacja wizerunku ucznia następuje tylko po wyraźnym wyrażeniu zgody przez rodzica / opiekuna prawnego. Wyrażenie zgody na publikację wizerunku jest dobrowolne i następuje poprzez akceptację odpowiednich zgód w momencie podpisywania dokumentów przyjęcia ucznia do szkoły lub w trakcie trwania roku szkolnego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż administratorem danych jest Szkoła Podstawowa w Gomunicach.

Informujemy, iż posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, w tym do materiałów utrwalających wizerunek ucznia, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Maja Państwo również prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

UPUBLICZNIANIE IMIENIA I NAZWISKA UCZNIA

W celu promocji działań związanych z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły Podstawowej w Gomunicach możemy opublikować imiona i nazwiska ucznia w przypadku:

  • osiągnięcia przez niego wyróżnień w konkursach szkolnych i pozaszkolnych
  • wyróżniającej postawy społecznej
  • udziału w długotrwałym projekcie szkolnym i pozaszkolnym

Publikacja imienia i nazwiska ucznia następuje tylko po wyraźnym wyrażeniu zgody przez rodzica / opiekuna prawnego. Wyrażenie zgody na publikację tych danych jest dobrowolne i następuje poprzez akceptację odpowiednich zgód w momencie podpisywania dokumentów przyjęcia ucznia do szkoły lub w trakcie trwania roku szkolnego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż administratorem danych jest Szkoła Podstawowa w Gomunicach.

Informujemy, iż posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Maja Państwo również prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.