Informacja dla Rodziców dotycząca opieki zdrowotnej

 w Publicznej Szkole Podstawowej w Gomunicach 

 

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, uprzejmie informujemy, że w Publicznej Szkole Podstawowej w Gomunicach KONTYNUOWANA JEST na rzecz uczniów opieka zdrowotna  w ramach pracy stomatologa i pielęgniarki szkolnej, którzy realizują zadania zgodnie z kompetencjami zawodowymi, a zadania wynikają z ustawy.

Na mocy porozumienia zawartego z Gminą Gomunice podmiotem wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży jest Gabinet Dentystyczny Arkadiusz Paluch, Agnieszka Paluch (tel. kontaktowy 44 684 28 37).

W obecnej sytuacji epidemicznej w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa pacjenta oraz personelu w  gabinecie stomatologicznym stosowane są zwiększone środki ochrony osobistej personelu (kombinezony, fartuchy jednorazowe, maski, przyłbice, podwójne rękawice). Powietrze  dezynfekowane jest lampą bakteriobójczą oraz tubulizerem - urządzeniem, które zabija bakterie, wirusy i grzyby. Po przyjęciu pacjenta sprzęt stomatologiczny czyli unit: fotel, blaty mebli podlegają dezynfekcji płynami dezynfekcyjnymi.  Pacjent wprowadzany jest przez asystentkę, ma mierzoną temperaturę oraz dezynfekowane ręce.  W trosce o bezpieczne przeprowadzenie badania i lakierowania zębów gabinet stomatologiczny zakupił dla każdego dziecka rękawiczki, maseczkę oraz sterylne lusterko stomatologiczne.  

Opieka zdrowotna nad uczniami jest realizowana w Publicznej Szkole Podstawowej w Gomunicach i obejmuje profilaktyczną opiekę zdrowotną oraz promocję zdrowia. Sprawuje ją pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania (zwana dalej  szkolną) z Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gomunicach.

 

Opieką objęci są wszyscy uczniowie Szkoły, dla których w zeszłym roku szkolnym rodzice/ prawni opiekunowie  nie złożyli sprzeciwu do świadczeniodawcy realizującego opiekę zdrowotną  w ramach pracy stomatologa i pielęgniarki szkolnej.

 

Rodzicom/ prawnym opiekunom uczniów przysługuje w dowolnym czasie prawo do wyrażenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 7 ust.2. ww.  ustawy, złożonego w formie pisemnej (załącznik nr 1).

Rodzic/ prawny opiekun wyrażający sprzeciw wobec objęcia dziecka wybraną formą opieki profilaktycznej składa osobiście do sekretariatu szkoły lub w formie skanu na adres mailowy szkoły Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  (z dopiskiem w tytule  - sprzeciw,  imię i nazwisko dziecka) wypełniony załącznik nr 1  w nieprzekraczalnym terminie do 10.09.2020r. – czwartek.

 

Brak  sprzeciwu rodzica/ prawnego opiekuna wobec objęcia dziecka opieką zdrowotną w ramach pracy stomatologa i pielęgniarki szkolnej jest jednoznaczny ze zgodą rodzica /prawnego opiekuna na objęcie dziecka opieką zdrowotną.

 

Załącznik nr 1 można pobrać ze strony szkoły klikając w link lub osobiście  w sekretariacie szkoły.

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami
(Dz. U. 2019r. , poz. 1078)