DSC 010510 listopada 2023 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość patriotyczna z okazji 105. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Hasłem przewodnim akademii stało się słowo "Wolność", tak proste i jednocześnie tak ważne, tak głębokie, tak potrzebne. Dzięki staraniom wielu pokoleń żyjemy teraz w wolnej Polsce. To właśnie: "My mamy szczęście, że w tym momencie, żyć nam przyszło, w kraju nad Wisłą, My mamy szczęście".

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście: p. W. Wolnicki - Przewodniczący Rady Gminy, p. Aneta Szczepocka - Sekretarz Gminy, p. A. Olborska - Dyrektor Publicznego Przedszkola w Gomunicach, p. E. Wójcik - Przewodnicząca Rady Rodziców, p. J. Kowalski - przedstawiciel Koła Emerytów i Rencistów, ks. A. Molenda - Proboszcz naszej Parafii, p. H. Witalewska - lokalna poetka, p. E. Sukiennik - Kierownik Gminnej Biblioteki, p. L. Szalińska - przedstawiciel emerytowanych nauczycieli, p. J. Pokusińska - przedstawiciel emerytowanych pracowników administracji, p. I. Świątkowska- Dyrektor naszej szkoły, p. M. Alama – Wicedyrektor oraz radni Gminy Gomunice, a także nauczyciele i uczniowie.

By pokazać nasz szacunek i zaangażowanie w sprawy kraju, o godz. 11.11 tradycyjnie już wzięliśmy udział w akcji: "Szkoła do hymnu".                  

Dziękujemy wszystkim za pięknie spędzony czas. Organizatorzy wydarzenia: uczniowie klas 3b, 5a, 6b, 8a oraz nauczyciele p. A. Kowalczyk, p. A. Mach, p. A. Rumik, p. E. Lesiak, p. M. Góralczyk, p. A. Czarnecka, p. A. Frankowski.