HARMONOGRAM

Dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023

1.

Dzień przed Świętem Zmarłych

31 października 2022r.

(poniedziałek)

2.

Dzień po Święcie Zmarłych.

2 listopada 2022r. (środa)

3.

Dzień po Nowym Roku

2 stycznia 2023r. (poniedziałek)

4.

Dzień przed Świętem 3 -Maja

2 maja 2023r

(wtorek)

5.

Dni, w których odbywa się egzamin ósmoklasisty- dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I – VII

23,24,25 maja 2023r.

(wtorek , środa, czwartek)

6.

Dzień po Święcie Bożego Ciała

9 czerwca 2023r.

(piątek)