20240528 130921   W minionym tygodniu uczniowie klas siódmych naszej szkoły dokonali podsumowania projektów dotyczących poznawania regionu, w którym mieszkamy. W obu klasach uczniowie z wielką ochotą pracowali przez ostatnie tygodnie, aby stworzyć prezentacje oparte na zdjęciach, wywiadach, obserwacji i literaturze mówiącej o naszej gminie Gomunice. Owocem ich starań stały się lekcje otwarte. Podczas nich zaprezentowali to, co udało się zgromadzić pozyskując wiedzę na tak ważny temat, jakim jest znajomość historii i teraźniejszości miejsca naszego zamieszkania. Oto dokumentacja zdjęciowa do odbytych lekcji.